Tworząc stronę Unipoż postawiliśmy na wartości wizerunkowe. Zawarte na niej informacje w pełni oddają charakterystykę firmy i  jej cele. Usługi i produkty widoczne są od razu po wejściu na stronę, co jest szczególnie istotne przy jej mobilnej wersji. Kolorystyka nawiązuje do tematyki działań firmy, a całość jest przystępna w odbiorze.